MEITHRINFA ANGYLION BACH                                                                                            LITTLE ANGELS NURSERY

 

Mae ein staff yma i'ch croesawu i Little Angels Meithrinfa. Rydym yn meithrin ac yn annog ein holl blant fel y gallant Chwarae, Dysgu a Thyfu'n i mewn i hapus, yn unigolion hyderus a bodlon, yn ysgogol a gosodiad gartrefol yn ddiogel.

 

Our staff are here to welcome you to Little Angels Nursery.  We nurture and encourage all our children so that they can PlayLearn and Grow into happy,  confident and fulfilled individuals, in a stimulating and safe homely setting.  

 

I Drefnu ymweliad gyda ru ffoniwh, ebost neu anfonwch neges oddi or ein gwefan.

 

Gan ein body n feithrinfa fychan, rydym ym gallu wir gyweithio ar rhieni er mwym darparurgofal personol ac unigol orau ar gyfer eich plentyn.

 

Rydym yn gwahodd pob rhiant i weld drosoch eichhun yr awyrgylch agored, golau a diogel sydd ar goel.  Gyda at mos ffer cynnes a gofalgor yn llifo drwyddo.  Dewch i gwrdd ar plant hapus a bodlon, ein staff cyfeillgar a gofalgar a cewchweld yr amrediad o wiethgereddau dan do ac awyr agored sydd ar goel.

 

Gall dewis y feithrinfa cywir ar gyfer eich plenty fod yn bendefyniad emosiynol.  Yma yn meithrinfa Angylion Bach. Bychain, yr ydym yn deal yr hyn sydd yn bwysig i rieni ac i’ch plant.  Rydym yn ymfalchio mewn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel iawn o fewn amgylchedd cariadus a diogel er mwyn i chi deimlon hyderus ac hapus bod eich bwndeli bach gwerthfawr o lawenydd yn ddiogel a sicr yn ystod y dydd.

 

Rydym yn caeil ein rheoleiddio gan CIW ac rydym yn bodlonir safonau cenedloettio ar gyfer diogelwch, staffio hylendid a gofalsyn ofynnol dan y Deddf Plant.Gallwch weld ein adrodchiad arolygu diweddofaf a cliciwch y ddolen i ‘ddod o hyd i adroddiad wasanaeth gofal neu arolygu.  www.careinspectorate.wales

 

Arrange a visit with us and take a look around.  Call us, e-mail or send a message from our website.  We are a small nursery which means we really can work together with our parents, to provide the best personal and individual care for your child. 

 

We invite all parents, to see for yourself, the spacious, light and safe environment we have, filled with a warm and caring atmosphere flowing through it; meet our happy and stimulated children; our friendly and caring staff and see the range of indoor and outdoor activities available. 

 

Choosing the right nursery for your child can be an emotional decision.  Here at Little Angels Nursery, we understand what is important to both parents and your children.  We pride ourselves in providing a very high quality service, within a loving and safe environment, so you can feel confident and happy that your most precious little bundles of joy are safe and secure during the day.

We are regulated by the CIW and we meet the National Standards for safety, staffing, hygiene and care, required under the Children Act. If you would like to see our latest inspection report please go to www.careinspectorate.wales and click on the link to ‘find a service by name' in the inspection report’.